Wat zijn re-integratiekosten?

Sinds 13 juni 2008 kan de werkgever op grond van artikel 6:107a lid 3 BW ook de gemaakte re-integratiekosten verhalen. Bij re-integratiekosten kan worden gedacht aan de volgende kosten:

  • Arbodienst
  • Re-integratiebureau
  • Aanpassen werkplek, bijvoorbeeld: de werkplek rolstoeltoegankelijk maken, een voorleeshulp, spraakherkenning
  • Vervoer van en naar het werk
  • Administratieve activiteiten, zoals het opstellen van een plan van aanpak en evaluaties
  • Cursus, opleiding of sollicitatietraining

De hierboven genoemde kosten zijn geen limitatieve opsomming: alle kosten die worden gemaakt ter bevordering van de re-integratie van de werknemer vallen onder het bereik van artikel 6:107a lid 3 BW en kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij. Vaak kunnen wij dus meer verhalen dan u in eerste instantie dacht.